Projekt: Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta
Istražite više
Scroll
 • Europska-Unija
 • Projekti-fondova-EU
​O projektu

Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta

  • Broj ugovora: KK.01.2.1.01.0120
  • Korisnik: Mireo d.d.
  • Partner: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Ukupna vrijednost projekta: 2.527.508,26 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 1.507.978,91 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 01.05.2018. do 01.11.2019.
   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr.

   

  Kratki opis projekta:

  Svrha ovog projekta je razvojem novog proizvoda pozicionirati Mireo među lidere na globalnom tržištu u području rješenja za optimizaciju dostavnih ruta. Mireo, kao i mnoge konkurentske tvrtke, u svom portfelju ima slična rješenja koja imaju značajno ograničenje: iako koriste razne heurističke metode za nalaženje optimalnih rješenja problema usmjeravanja vozila, njihovo rješavanje može biti dugotrajno i skupo, a često i neizvedivo u realnom vremenu. Kao najčešći nedostatak rješavanja problema usmjeravanja velikog broja vozila (2.000+) i velikog broja dostavnih mjesta (20.000+) navodi se neprihvatljivo dugo vrijeme potrebno za dobivanje konačnog rješenja problema. Baš taj nedostatak je ono čime će se ovaj projekt baviti, odnosno fokusirat će se na rješavanje kompleksnih problema usmjeravanja velikog broja vozila s velikim brojem dostavnih mjesta u stvarnom prometnom okruženju uzimajući u obzir relevantna ograničenja i vrijeme izračuna koje je prihvatljivo u komercijalne svrhe.

  Kako bi se uspješno riješio problem usmjeravanja vozila u stvarnim, realnim prometnim okruženjima, te istovremeno zadovoljili svi tržišni kriteriji isplativosti i konkurentnosti konačnog proizvoda, tijekom provedbe ovog projekta, nužno se povezati sa znanstveno istraživačkim institucijama sa relevantnim znanjima (partner: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, FPZ). Zajedno sa stručnjacima FPZ-a istražit će se i razviti napredni algoritmi za rješavanje osnovnih problema usmjeravanja vozila koji će značajno smanjiti vrijeme rješavanja problema na način da će se koristiti paralelni pristup rješavanju problema. Inovativnost ovog rješenja (novi princip rada distribuiranog paralelnog algoritma koji će se temeljiti na podjeli problema optimizacije ruta velikog broja dostavnih mjesta i vozila na manje probleme te načinu koordinacije i rješavanja tih manjih problema u ograničenom vremenu. 

  Način podjele te koordinacije i rješavanja manjih problema te objedinjavanje rezultata u konačni izračun dostavnih ruta u ograničenom vremenu je inovativan element ovog projekta i do sada nije primijenjen niti u jednom komercijalnom rješenju dostupnom na tržištu. 
   

  Glavni cilj projekta:
   

  Bespovratnim sredstvima iz ovog Poziva i privatnim ulaganjem Prijavitelja u istraživanje, razvoj i inovacije razviti novi proizvod. Ovaj cilj doprinosi ostvarenju općeg cilja Poziva: podržati razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije i specifičnog cilja Poziva: Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

O projektu

Partneri
Mireo

Mireo

Mireo d.d. (Prijavitelj) је utemeljen 2001. godine s ciljem razvoja navigacijskih sustava i aplikacija koje је razvilo komercijalnu aplikaciju Mireo CAD - sustav za računalno određivanje ruta distribucije. Fokus poslovnih aktivnosti Prijavitelja је na razvoju telematičkih tehnologija, posebice na razvoju navigacijskih sustava i GIS aplikacija. Takvo је opredjeljenje rezultiralo razvojem provjerene i dokazano uspješne vlastite tehnologije koja se primjenjuje u komercijalnim navigacijskim aplikacijama. Prijavitelj је prvi značajan komercijalni uspjeh ostvario razvojem navigacijskog sustava pod komercijalnim nazivom ViaGPS koji је 2006. osvojio nagradu Mobile Choice Consumer Award. Na hrvatskom tržištu ViaGPS је stekao popularnost kao prvi navigacijski sustav koji је koristio detaljnu cestovnu kartu RH i omogućavao navigaciju na razini kućnog broja. Danas su Prijaviteljevi vodeći proizvodi navigacijska aplikacija za pametne telefone (iOS i Android) Mireo DON'T PANIC, namijenjena osobnoj uporabi, te MireoFleet, telematički sustav za upravljanje voznim parkom, namijenjen tvrtkama s većim brojem vozila

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti

Partner na projektu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ) je visoko učilište i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstvenoistraživački i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti i polju tehnologije prometa i transporta. FPZ ima dugotrajno iskustvo na području provođenja primijenjenih i razvojnih znanstvenih istraživanja i eksperimentalnog razvoja na temu optimizacije organizacije transporta i određivanja ruta distribucije. FPZ je kao prijavitelj ili partner realizirao niz projekata relevantnih za ovaj projekt.

Dosadašnja suradnja

Dosadašnja suradnja

U sklopu MireoFleet sustava posebno mjesto zauzima MireoCAD modul, u potpunosti integrirani sustav računalnog određivanja ruta distribucije, koji koriste Prijaviteljevi klijenti u Hrvatskoj i lndiji, а koji је svojedobno razvijen u suradnji sa Partnerom na ovom projektu, Fakultetom prometnih znanosti (FPZ). Uspješna suradnja Prijavitelja i FPZ-a nastavljena je u EU sufinanciranom projektu SORDITO (Sustav za Optimizaciju Ruta u Dinamičkom Transportnom Okruženju) koji se provodio os listopada 2014. do siječnja 2016. a koji se u Strategija poticanja inovacija RH 2014.-2020 navodi kao primjer uspješno realiziranog projekta. SORDITO je rezultirao prijavom međunarodnog patenta pod nazivom “Postupak planiranja najbrže rute za cestovna vozila”.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.

Kontakt osoba za više informacija:
Jasna Durak
Mireo d.d.
Buzinski prilaz 32
10000 Zagreb, Hrvatska
E: jasna.durak@mireo.hr
Tel: +385(0)1 6636 966
Izradu internetske stranice je sufinancirala
Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj internetske stranice
isključiva je odgovornost Mireo d.d.
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ